Postliste for 2017-01-26

Postliste for 26.01.2017

Datert:
12.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/44-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Mottaker:
Xo Construction AS
Dokbesk:
Nytt Helsehus (15/953)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/233-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Vedr. sak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/120-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Vedr.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/234-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Kommunenes sentralforbund
Dokbesk:
Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017 -2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/235-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Vefsen kommune
Dokbesk:
Referat fra samarbeidsmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/236-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
Kristin Markås Mellingen
Dokbesk:
Utvidet prøvetid Kristin Markås Mellingen f. 01.03.91
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/237-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
Mads Aleksander Børgesen
Dokbesk:
Utvidet prøvetid
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/238-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
Ida Refsdal
Dokbesk:
Utvidet prøvetid
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/215-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
Dokumentasjon og fravikelse av heftelser ved arealoverføring fra gnr. 5 bnr. 4 til gnr. 5 og bnr. 158 og 299 i Herøy kommune (1818)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/79-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jan Arne Johansen
Dokbesk:
Fellingstillatelse og fellingsrapport for 2016 (16/434)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/240-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Innkaling til møte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/242-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Maren Herigstad
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avløsertilskudd ved sykdom (tidl.sak 16/966)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/241-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
Omsorgsboliger - tilbygg - tidligere sak 16/569 Vedtak om samtykke og gebyr
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/239-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
5/249 - Tilbygg omsorgsboliger - tidligere sak 16/670 Kopi av vedtak om samtykke og gebyr
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/243-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
Herøyhallen - utbygging lager og inngangsparti Vedtak om samtykke og gebyr
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/243-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
Herøyhallen - utbygging lager og inngangsparti Kopi av vedtak om samtykke og gebyr
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/89-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Odd Sommersel
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
Retur av tinglyst dokument
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/245-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helge Ervin Pettersen
Dokbesk:
5/659 - Oppføring av naust Helge Pettersen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/79-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Jim Georg Dahl
Dokbesk:
Fellingstillatelse og fellingsrapport for 2016 (16/434)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/246-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Karaltermøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/247-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Karaktermøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/248-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Maren Herigstad
Avsender:
Miljødirektoratet
Dokbesk:
Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/249-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Dokbesk:
Høringsbrev - Refusjon mellom kommunene
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/84-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Sander Martin Edvardsen
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - 7/138 - Nybygg bolig - tidligere sak 16/761 Sander Martin Edvardsen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/228-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hilde Olsen
Avsender:
Herøy IL fotball
Dokbesk:
Søknad om leie av hallen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/117-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
Vedtatt planprogram - regional plan om vannkraft i Nordland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/250-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Karaktermøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/163-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Karina Kilvær
Avsender:
Karina Kilvær
Dokbesk:
Rapportering for 2016 Samarbeidsavtalen med fylkeskommunen om folkehelsearbeid
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/80-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
Hydro Fish Care AS
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Hoholmen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/251-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Karaktermøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/253-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Karaktermøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/89-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Sommersel
Mottaker:
May-Brit Pedersen
Dokbesk:
Landbrukseiendom gnr.5 bnr.708 i Herøy kommune - Avsluttet sak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/255-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Avsender:
Odd Eirik Jensen
Dokbesk:
RE: Reiseforsikring Paretofm:00433341
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/255-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Avsender:
Pareto
Dokbesk:
fornyelse tjenestereiseforsikring 2017 - Herøy kommne
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/254-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Fylkesmannen I Nordland, Nordland Fylkeskommune Kultur, Reindriftsforvaltning i Nordland, Samediggi / Sametinget, Sjeltie - Samisk Kulturpark, Røssåga Siida, v/Jørn Høberg Dønna Kommune
Dokbesk:
54/79 - Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel - KP503-2012
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/257-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Monika Mathisen
Dokbesk:
Søknad om lite fyrverkeri
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.01.2017
Regdato:
26.01.2017
Saksnr:
17/17-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Jantri AS
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - 4/28 - Søknad om bygging av veg til sjøhus
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS