Postliste for 2016-11-30

Postliste for 30.11.2016

Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/829-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Iberneset Eiendomsutvikling AS
Dokbesk:
VEDR. VINTERVEDLIKEHOLD AV VEGEN TIL IBERNESET BOLIGFELT.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/774-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - NÆRPOLITIREFORMEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/916-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Liv Hansen
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING KAIKANTEN PUB OG KAFETERIA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/866-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD - NÆRINGSFONDET KALDMAA DIVING SERVICES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/867-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD - NÆRINGSFONDET DORTHEAS HUS OG GARN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/868-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD - NÆRINGSFONDET M.R. SKREDDERVERKSTED
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/873-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD - NÆRINGSFONDET ODD ARNE SVINØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/876-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD - NÆRINGSFONDET AMMAR HUSSAIN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/918-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND ENTREPRENØRSKAPSARBEID I SKOLEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/739-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND KURS - BRUKSOMBYGGING I LANDBRUKET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/864-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND TJENESTER TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
15/833-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD - NÆRINGSFONDET HL ØKONOMISERVICE AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/1023-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Frode Jensen
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKAD OM STØTTE HELGELAND GITARUNION 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/578-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TRANSPORTPLAN NORDLAND - 2018 - 2029
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/928-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - STRATEGI FOR REISELIV- OG OPPLEVELSESNÆRINGER I NORDLAND 2017-2021
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/415-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jonny Iversen
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DISPENSASJONSSØKNAD FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL ARILD HANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
14/950-37
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - IVARETAKELSE AV ALMENNINGSKAI I HUSVÆR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/528-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SAMHANDLINGSAVTALER - DELEGERING AV MYNDIGHET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/23-89
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Legekontoret Herøy
Dokbesk:
VS: UTBETALINGSVEDTAK AV 28.11.2016 (VEDTAKSREF:100004611711837)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/23-90
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Legekontoret Herøy
Dokbesk:
VS: UTBETALINGSVEDTAK AV 28.11.2016 (VEDTAKSREF:100004611711848)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/23-91
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Legekontoret Herøy
Dokbesk:
VS: UTBETALINGSVEDTAK AV 28.11.2016 (VEDTAKSREF:100004611715737)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/470-23
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
BUDSJETT 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
12/1818-36
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Sommersel
Mottaker:
Dokbesk:
VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/734-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
IMDI
Dokbesk:
UTBETALINGSBREV FOR NORSKTILSKUDD UTBETALT 15.11.2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/684-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Arnt Eide
Dokbesk:
PROTOKOLL FOR OPPMÅLINGSFORRETNING 5/151
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/999-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Olaf Pettersen AS
Dokbesk:
VEDR. VINTERVEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER VINTEREN 2016/2017.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/439-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
12/1818-45
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Sommersel
Mottaker:
Kjetil Pettersen
Dokbesk:
GNR.3 BNR.168 I HERØY KOMMUNE - AVSLUTTET SAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/1046-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Ansjøn Albertsen
Dokbesk:
NY BYGGESAK 25/36
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/1047-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Bjørn Økern
Dokbesk:
ANG. VEILYS PÅ BRASØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
12/138-36
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
LØNNSFORHANDLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
13/861-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
LØNNSFORHANDLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
15/537-137
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jonny Iversen
Mottaker:
Herøy kommune
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VEDTAKELSE AV PLANPROGRAM TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
13/252-27
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
PERSONALMAPPE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
12/348-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
Dokbesk:
LØNNSFORHANDLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
12/1779-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
LØNNSFORHANDLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
12/1773-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
LØNNSFORHANDLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/875-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/1048-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BARNEHAGEPLASS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/535-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
7/94 - TILBYGG - NÆRINGSBYGG - MØRENOT ØKSNINGAN AS VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
13/617-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VITNEMÅL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/866-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/684-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Tor Jensen m.fl.
Dokbesk:
MATRIKKELBREV 5/151 - MAKEBYTTE OG KLARLEGGING AV EKS. GRENSE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/867-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/684-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Tor Jensen
Dokbesk:
5/151 - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE OG MAKEBYTTE MELLOM 5/34 OG 5/151
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/868-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/873-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/876-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/739-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/864-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/918-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
13/1310-18
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/277-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
IMDI
Dokbesk:
4. TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
14/861-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
Dokbesk:
SVAR-UTLEVERIGN AV DOKUMENTER FRA BARNEVERNTJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
30.11.2016
Saksnr:
16/376-29
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
H Larssens Motorsevice
Dokbesk:
TILSKUDD TIL BEDRIFTER SOM TAR SKOLEUNGDOM I ARBEID
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS