Kontoret for psykisk helse er lokalisert på Herøy helsesenter.

Tjenesten er ment å gi mennesker med psykiske problemer rask og tilgjengelig hjelp.

Vi kan komme hjem til deg, eller ha samtaler her på kontoret. Du kan få hjelp til å komme i kontakt med andre nødvendige instanser og koordinering av tjenester opp mot hverandre.

Det kreves ingen henvisning for å bruke tjenesten. Vi har ingen spesielle søknadsskjema, du kan ta kontakt med oss direkte på telefon 75068057 eller mobil 96227412.

Psykiatrisk vernepleier: Ola Loe  mobil: 962 27 412
Psykiatrisk sykepleier: Stein Jenssen mobil: 901 16 380

Du kan også ta kontakt med pleie- og omsorg eller lege som hjelper deg videre til oss.

Tjenesten er gratis.

Målgruppe: Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

Kriterier/vilkår: Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Kontaktinformasjon:

Besøks- og postadresse: Helsesenteret, Nesveien 10, 8850 Herøy