Samarbeidsutvalget (SU) 2016-2017

Medlem Bjørn Åge Remman lærere
Nestleder Ann Kristin Lenning lærere
Sekretær: Lars Olav Mogård-Larsen kommunen
Leder Siv Hestmark FAU
Medlem Heidi Furu FAU
Medlem Carina Bonsaksen andre tilsatte
Medlem Sivert Bjertnes  Hansen elevene
Medlem Simone Hospes Karlsen elevene
Medlem Elbjørg Larsen kommunen
Tilleggsrepresentanter i skolemiljøutvalget (SMU)
Medlem:  Elin Bårdgård Johansen FAU
     

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 2016-2017

Leder: Siv Hestmark 99728339
Nestleder: Eivind Moe 90041403
Medlem/SFO Øyvind Kvale 41549931
Kasserer: Odd Olsen  
Medlem: Janne Nilsen 92437049
Sekretær: Borghild Nilsen 97958212
Medlem: Elin Bårdgård Johansen 47647357
Medlem: Hege Jahr 97168670
Medlem: Heidi Furu 47811858
Medlem: Kirsten Belinda Sengsdrag 95842485

 

Foreldrekontakter 2016-2017

1. trinn Janne Nilsen, Karina Killvær og Hege Nordnes Prestø
2. trinn Eivind Moe og Atle Eide larsen
3. trinn Hege Jahr og Hanne Gabrielsen
4. trinn Heidi Furu og Pål Jørgensen
5. trinn Kirsten Belinda Sengsdrag og Hanne Gabrielsen
6. trinn Elin Bårdgård Johansen. Sonja Salamonsen og Kate Jakobsen
7. trinn Borghild Nilsen, Gunn Lise B Hansen og Silje Wang
8. trinn Siv Hestmark, Ann Kristin og Torgeir Lenning
9. trinn Øyvind Kvale og Hege Nordnes  Prestø
10. trinn Odd Olsen og Monica Wang