Representanter i styrer, nemnder og utvalg 2015 - 2019

 

Klagenemnd

Faste medlemmer: AP/SP/SV

 • Jan Tore Theimann, leder    
 • Brit Anne Karlsen, nestleder
 • Kirsti J. Karlsen

FRP/ Felleslisten H/V

 • Harald Thoresen
 • Paula Nyrud

Varamedlemmer AP/SP/SV

 • Lill Ann Eide
 • Odd Kåre Larsen
 • Tanja Lorvik

Varamedlemmer FRP/ Felleslisten H/V

 • Silje Morskogen
 • Torfinn Andreassen

Klagenemnd for eiendomsskatt

Faste medlemmer AP/SP/SV

 • Jan Tore Theimann, leder
 • Britt Anne Karlsen, nestleder
 • Kirsti J. Karlsen

Faste medlemmer FRP/Felleslisten H/V

 • Harald Thoresen
 • Paula Nyrud

Varamedlemmer AP/SP/SV

 • Lill Ann Eide
 • Odd Kåre Larsen
 • Tanja Lorvik

Varamedlemmer FRP/Felleslisten H/V

 • Silje Morskogen
 • Torfinn Andreassen

 

Valgstyret

Faste medlemmer AP/SP/SV

 • Arnt Frode Jensen, leder
 • Elbjørg Larsen, nestleder
 • Arnt-Erling Paulsen
 • Laila Furu Vold
 • Sissel Eide Knutsen
 • Jim G. Dahl

Faste medlemmer FRP/Felleslisten H/V

 • Yngve Magnussen

Varamedlemmer AP/SP/SV

 • Jan Tore Theimann
 • Anita Rønneberg
 • Britt Anne Karlsen
 • Beate Mari Pettersen
 • Odd Kåre Larsen
 • Stine Mari S. Marthiniussen

Varamedlemmer FRP/Felleslisten H/V

 • Vegar Dalen

Eiendomsskattetakstnemnd

Faste medlemmer AP/SP/SV

 • Knut Prestø, leder
 • Anne Lise Gjengaar, nestleder

Faste medlemmer FRP/Felleslisten H/V

 • Eivind Moe

Varamedlemmer AP/SP/SV

 • Torgeir Lenning
 • Bodil Pettersen

Varamedlemmer FRP/Felleslisten H/V

 • Svein Eriksen

Konfliktrådet

Faste medlemmer:

 • Knut Prestø, vara Gerd Sjåvik

Barne- og ungdomsrådet - 2016-2017

Faste medlemmer:

 • Erika Adolfsen, leder
 • Ingvild Håland, nestleder
 • Sigurd Albrigtsen Sjåvik
 • Sigve Edvardsen
 • Louise Prestø

Varamedlemmer:

 • Håvard Bringsli
 • Andreas Johansen
 • Maria Benedikte Pinto
 • Vemund Wennemo
 • Anne Berit Iversen

 

Sekretær for barne - og ungdonsrådet er: Jan Nikolaisen e- post: jan.nikolaisen@heroy-no.kommune.no

Tlf:75068000

 

Representanter til Helgeland regionråd

 • Arnt Frode Jensen, personlig vara, Elbjørg Larsen
 • Yngve Magnussen, personlig vara Silje Mari Morskogen

Representant til fellesrådet

 • Laila Furu Vold, vara, Jim Dahl

Bygdebokutvalget

 • Jon Ove Ottesen, leder
 • Brith Jakobsen
 • Karin Rølvåg

 Representanter til Reiselivsorganisasjoner

 • Elbjørg Larsen, vara, Jim Dahl

Representanter til styret for Ytre Helgeland kommunerevisjon

 • Einar M. Nordnes, vara, Steinar Furu

Medlemmer i representantskapet til SHMIL

 • Ordfører Arnt-Frode Jensen, vara, varaordfører Elbjørg Larsen

Medlem av fylkeskretsen av KS

 • Ordfører Arnt-Frode Jensen, vara, varaordfører Elbjørg Larsen

Representanter til samarbeidsutvalgene i barnehage og skole

 • Skole
  Elbjørg Larsen, vara Vegar Dalen
 • Barnehage
  Øyvind Kvale, vara Eivind Moe

Heimevernsnemnd

 • Sissel Eide Knutsen
 • Torfinn Andreassen

Valgnemnd 2015 - 2019

 • Steinar Furu – gruppeleder for AP – leder
 • Vegar Dalen – gruppeleder for FRP
 • Yngve Magnussen – gruppeleder for Felleslisten H/V
 • Jim Dahl – gruppeleder for SP
 • Anita Rønneberg – gruppeleder for SV

Kommuneplangrupper 2016 - 2019

Kommunedelplan for næring:

Representanter:         3 repr

Vararepresentanter:      2 vara

Arnt Erling Paulsen, leder

Odd Kåre Larsen

Laila Furu Vold

Torgeir Lenning

Silje Morskogen

 

Kommunedelplan for økt bosetting:

Representanter:         3 repr

Vararepresentanter:      2 vara

Yngve Magnussen, leder

Sissel Eide Knutsen

Brit Anne Karlsen

Istvan Heiszter

Elbjørg Larsen

 

Sektorplaner:

Representanter:         5 repr

Vararepresentanter:      2 vara

Vegar Dalen, leder

Stine Mari S. Marthinussen

Beate Mari Pettersen

Espen Storholm

Anita Rønneberg

 

Jim Dahl

 

Monica Zahl

 

Styringsgruppe for arealplanen:

Representanter:         5 repr

Vararepresentanter:      2 vara

Steinar Furu , leder

Jan Tore Theimann

Øyvind Kvale

Eivind Moe

Oddrunn S. Dahlheim

 

Bodil Pettersen

 

Kirsti J. Karlsen

 

 

Representanter til Helgeland havn IKS, havneråd

 • Ordfører Arnt-Frode Jensen, vara, varaordfører Elbjørg Larsen

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Statlig informasjon

Web levert av CustomPublish AS