Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolehelsetjeneste

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Helsesøster har kontordag på ungdomskolen hver mandag kl. 08.30. – 14.00. og tirsdag på barneskolen kl. 08.30 – 14.00.

 

Helsestasjonslege har kontordag på ungdomskolen en onsdag i mnd. Kl. 09.00. – 14.00. (NY)

 

Helsestasjon for ungdom er åpen hver onsdagskveld kl. 19.00. – 21.00.

 

 

Innholdet i skolehelsetjenesten er slik som skissert i oversikten nedenfor. Legeundersøkelse foretas bare i forbindelse med skolestart ( ved 6 års alder ). Ellers vil det bare bli foretatt tilleggsundersøkelse av lege i tilfeller hvor det ansees for nødvendig.

 

Utover det ordinære programmet ønsker skolehelsetjenesten best mulig kontakt med foreldrene. Vi er glade for henvendelser fra dere om forhold vedrørende elevens helse som dere ønsker å få drøftet. Skolehelsetjenesten har også et nært samarbeid med skolens lærere.

 

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og opplysninger som gis blir behandlet som fortrolige.

 

 

Helsetjenester på de forskjellige alderstrinn

 

Skolestartundersøkelsen :

Basisundersøkelse ved lege og helsesøster.

Synsprøve

Hørselsprøve

Høyde / vekt

 

2. klasse :

Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

Evt. kontaktlærersamtale.

 

3. klasse :

Høyde/vekt

Synsprøve

Hørselsprøve

Evt. helseopplysning

 

4. klasse :

Evt. helseopplysning

Evt. kontaktlærersamtale

 

5. klasse :

Synstest, fargesyn

Helseopplysning, pubertet

Kontaktlærersamtale

 

6. klasse :

Vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder ( MMR)

Helseopplysning, pubertet

 

7. klasse :

Vaksinasjon til jenter mot livmorhalskreft, 3 doser

Helseopplysning, pubertet

Kontaktlærersamtale

 

8. klasse :

Målrettet helseundersøkelse

Høyde/vekt

Helseopplysning, tobakk/ alkohol/ narkotika

Mensprat med jentene, kropp/pubertetsprat med guttene

Kontaktlærersamtale

 

9.klasse

Helseopplysning, seksualitet og samliv på helsestasjonen

Evt. kontaktlærersamtale

 

10. klasse :

Vaksinasjon mot difteri , stivkrampe og poliomyelitt

Helseopplysning, seksualitet og samliv

Evt. kontaktlærersamtale

 

Under hele skoletiden blir det ved behov oppfølging av enkeltelever.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
aaa

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsestasjon
Telefon:75 05 80 56/41 56 33 04
Epost:erh@heroy.nhn.no
Postadresse:Nesveien 10, 8850 Herøy
Besøksadresse:Nesveien 10, 8850 Herøy

Ansvarlig enhet

Avdeling:Herøy helsesenter
Telefon:75068050
Telefaks:75068051
Epost:inge.skauen@heroy-no.kommune.no
Besøksadresse:8850 HERØY

Kontaktpersoner

Navn:Edith Rishaug Hansen
Tittel:Ledende helsesøster
Telefon:75 06 80 56
Mobil:41 56 33 04
Epost:edith.e.rishaug.hansen@heroy-no.kommune.no
Navn:Karina Kilvær
Tittel:Helsesøster/Folkehelsekoordinator
Telefon:75 06 80 58
Mobil:91 79 20 71
Epost:karina.kilvaer@heroy-no.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2017-05-31 12:54
Oppdatert:2017-05-31 12:54
Gyldig fra2017-05-31
Gyldig til2018-06-03