Tildelingskontoret skal:

 • Sikre at innbyggerne som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig pleie og omsorgstjenester og et verdig tjenestetilbud.
 • Sikre forsvarlige, faglige og helhetlige vurderinger av den enkeltes behov.
 • Sikre koordinerte pleie- og omsorgstjenestetilbud for de som trenger ulike tjenester.

Tildelelingskontoret behandler søknader om:

 • Helsehjelp i hjemmet
 • Praktisk bistand (hjemmehjelp)
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Institusjonsplass (sykehjem)
 • Avlastning - korttids- og rehabiliteringsopphold
 • Middagslevering
 • Omsorgslønn
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgsboliger
 • Individuell plan
 • Transporttjeneste for funksjonshemmede
 • Støttekontakt

Tildelingskontoret behandler alle klager på overnevnte tjenester. Tar i mot søknader, og er behjelpelig med utfylling av søknader på pleie og omsorgstjenester. Kontoret gir også veiledning om hvilke tjenester det kan søkes på.

Telefonhenvendelser:

Mandag og fredag:               kl. 11.00 - 14.00
Tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 10.00 - 15.00

Kontaktperson: Eli Helen Grindstrand
Tlf. 75 06 80 40
e-post: post.hos@heroy-no.kommune.no

Post og besøksadresse:
Herøy kommune,
Pleie og omsorg,
Nesveien 9,
8850 Herøy