Trafikkulykker er et alvorlig samfunnsproblem som i enkelte tilfeller fører med seg store personlige tragedier.

Plan revideres i 2012.