Den er for tiden åpent hver tirsdag fra etter skoletid til kl. 19.00, men vi håper etter hvert å kunne utvide dette.

Håpet er også at vi etter hvert får til en mer egnet plassering av klubben.

Vi har som mål å få laget en årsplan, der ønskede arrangementer er fastsatt. Ungdommene selv ønsker alt fra matkurs, diverse kurs, data-lan, spillturneringer og lignende i tillegg til å ha en møteplass.

Roar Aune
kulturmedarbeider