Viktige telefonnummer

 

Brann og større ulykker 110
   
Politi og redningssentral 112
   
Ambulanse - medisinsk nødtelefon 113
   
Nasjonalt legevaktsnummer (1.sept) 116 117
   
Legekontor 75 06 80 50
   
Ambulant Akutteam (psykiatri) kl.08.00 - 15.30 75 12 50 00
   
Giftinformasjonen 22 59 13 00
   
Vakttelefon barnevern
Interkommunalt barnevern
75 07 41 00
   
Mosjøen krisesenter
Mosjøen krisesenter
75 17 36 99
   
Alarmtelefon for barn og unge
www.116111.no alarm@116111.no
116 111
   
SMISO Nordland www.smiso-nordland.no
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
75 17 30 50
46 93 67 60
   
Omsorgsteamet - "Når krisen rammer"
 
116 117
(hele døgnet)
   
Vann og avløp 97 56 47 75

 

Publisert: 1. september 2014
Oppdatert: 2. desember 2016, kl. 13:39 Vigdis Jensen
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut