- Jeg er ikke bare ombudsmann for Arbeiderpartiet. Ordfører representerer hele det politiske system. De som måtte ønske det kan kontakte meg enten på telefon, e-post eller på andre måter, sier ordfører Arnt Frode Jensen.