Arbeiderpartiet 

 1. Elbjørg Larsen, leder
 2. Jan Tore Theiman
 3. Arnt Erling Paulsen

Vararepresentanter:

 1. Laila Furu Vold
 2. Sissel Eide Knutsen
 3. Beate Mari Pettersen
 4. Mai-Lis Larsen
 5. Tanja Irene Hanssen

Senterpartiet

 1. Jim Dahl, nestleder
 2. Bente Karlsen

Vararepresentanter:

 1. Kirsti Karlsen
 2. Torgeir Lenning

Høyre/Herøy bygdeliste

 1. Jostein Arntsen
 2.  

Varerepresentanter:

 1. Einar Martin Nordnes
 2. Yngve Magnussen
 3. Inge Sandvær
 4. Vegar Dalen

Representanter fra Fagforbundet:

1. Marianne Rønneberg
2. Marit Dahl Jørgensen
Vara 1 Elly Mikalsen
Vara 2 Heidi Regine Furu

Hugo Sandoval (fristilt) ble innvilget fritak 13.12.22. Det er ikke  valgt ny representant.