Tirsdagsklubben

Sosialt samvær for eldre

Kaffe og kaker
Bingo

Mulighet for å kjøpe lunsj

Arrangør: TIRSDAGSKLUBBEN
: Storstua Herøy omsorgssenter
Tid: tirsdag 25. juni 10:00