Personalet består av pedagogiske ledere, fagarbeidere, assistenter og lærlinger. Vi tar dessuten i mot folk i språk- og arbeidspraksis. Enhetsleder har hovedansvar for barnehagens totale virksomhet.

Ansatte 2023-2024

Måne Isabell Olsen Pedagogisk leder, 100%
  Raghad Alhafar Barne- og ungdomsarbeider, 100%
Jord Karine L Lillegaard Pedagogisk leder 100%
  Ragnhild Bakkelid Fagarbeider, 80%
  Julie Bastesen Barne- og ungdomsarbeider 100%
Sol Bodil Blix Pedagogisk leder 100%
  Kirsti J. Karlsen Barne- og ungdomsarbeider 80%
  Finn-Ståle Benjaminsen Assistent, 100%
  Kat Dylik Fagarbeider, vikar 100%
Stjerne Renate Dahlen Pedagogisk leder 100%
  Hege Slotterøy Barne- og ungdomsarbeider 80%
  Anita Vatnan Sortland Assistent 100%
  Lill Ann Eide Assistent 50%
  Ilham Daboul Assistent, vikar 50%
Bakken 1 Per Øystein Persen Pedagogisk leder 100%
  Astrid Nilsen Fagarbeider 100%
  John-Arne Svendsen Fagarbeider 100%
  Gharam Alterk Assistent, vikar 100%
Bakken 2 Beate Pettersen Pedagogisk leder 60%
  Elin Østensson         Assistent 100%
  Kulstan Hasan Barne- og ungdomsarbeider 100%
     
Spesialpedagog Beate Mari Pettersen 40%
Renholder Robert Johan Johansen 50%
Renholder Sahra Hamra 20%, Bakken
Enhetsleder Line Olsen 100%
Øvrige ansatte