Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avlastning

Avlastning er et tilbud til enkeltpersoner eller familier som har tunge omsorgsoppgaver. Avlastning skal bidra til at omsorgsyteren får et liv med god helse og tid til ferie og fritid.

 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver

  Lover

  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Pleie og omsorg
  Telefon:75068030
  Telefaks:75068031
  Epost:wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no
  Postadresse:Herøy omsorgssenter 8850 HERØY
  Besøksadresse:Karolineveien 50 8850 HERØY

  Kontaktpersoner

  Navn:Wenche Sæthre Jørgensen
  Tittel:Enhetsleder
  Telefon:75 06 80 30
  Mobil:90 62 91 98
  Epost:wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2019-04-11 13:53
  Oppdatert:
  2019-04-11 13:53
  Gyldig fra
  2019-04-11
  Gyldig til
  2020-04-12