Herøy er en liten kommune med en oversiktlig barnehage- og skolestruktur. Vi har to barnehager som har sørget for full barnehagedekning i kommunen i en årrekke.

Herøy barnehage er en kommunal barnehage som er organisert i fire avdelinger og godkjent for 72 plasser.

Solli barnehage AS er en privat barnehage som er organisert som en avdeling, og som er godkjent for 27 plasser.

Herøy skole er den eneste skolen i kommunen og dekker tilbudet fra 1. til 10. trinn. Skolefritidsordningen i Herøy er en del av Herøy skole, og har åpent fra 06.45 - 16.15. 

PP-tjenesten i kommunen er organisert som en del av et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna.