Herøy og Solli barnehager logo.png

Barnehagetilbudet i Herøy ivaretas av to barnehager. Herøy barnehage er en kommunal barnehage som er organisert i seks avdelingen og godkjent for 108 plasser. Solli barnehage AS er en privat barnehage som er organisert i to avdelinger og godkjent for 30 plasser.

Hovedopptak
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, det året du søker om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

For å ha rett til plass ved hovedopptak :

  • må barnet være fylt ett år innen utgangen av november 2023
  • må du søke om barnehageplass senest 10. mars 2023
  • må du ønske oppstart senest høsten 2023

De som ønsker barnehageplass i løpet av våren 2024, må søke senest inne 1 måned før plassen ønskes (løpende opptak).
Plasser tildeles så fremst det er ledig kapasitet i barnehagene.

I hovedopptaket mars 2023, tildeles kun plasser for høsten 2023.

Trykk her for å søke.