Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven kap. 19

Der en tiltakshaver kommer i konflikt med en gjeldende arealplan (kommuneplan, kommunedelplan, områdeplan reguleringsplan, detaljeringsplan) kan tiltaket bli tillatt ved at kommunen gir dispensasjon fra plan og/eller fra plan og bygningsloven.  Før kommunen kan behandle en søknad kreves en begrunnet søknad. Søknaden må som minimum klargjøre og begrunne 1) Hvorfor ikke plan- eller plan- og bygningsloven blir vesentlig tilsidesatt og 2) begrunne hvorfor fordelene ved å innvilge en dispensasjon er større enn ulempene. Søknader som ikke ivaretar dette minimumsklravet kan ikke behandles og vil bli returnert. Dersom en søknad er fullstendig/komplett vil statlige og regionale myndigheter hvis ansvarsområde blir berørt samt naboer bli bedt om å gi sin uttalelse før kommunen fatter sitt vedtak.

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Bygge-/anleggstiltak, terrenginngrep i strid med plan- og/eller plan- og bygningsloven

Beskrivelse

Der en tiltakshaver kommer i konflikt med en gjeldende arealplan (kommuneplan, kommunedelplan, områdeplan reguleringsplan, detaljeringsplan) kan tiltaket bli tilatt ved at kommunen gir dispensasjon fra plan og/eller fra plan og bygningsloven. Før kommunen kan behandle en søknad kreves en begrunnet søknad. Søknaden må som minimum klargjøre og begrunne 1) Hvorfor ikke plan- eller plan- og bygningsloven blir vesentlig tilsidesatt og 2) begrunne hvorfor fordelene ved å innvilge en dispensasjon er større enn ulempene. Søknader som ikke ivaretar dette minimumsklravet kan ikke behandles og vil bli returnert. Dersom en søknad er fullstendig/komplett vil statlige og regionale myndigheter hvis ansvarsområde blir berørt samt naboer bli bedt om å gi sin uttalelse før kommunen fatter sitt vedtak.

Målgruppe

Bygge-/anleggstiltak, terrenginngrep  i strid med plan- og/eller plan- og bygningsloven.

Pris for tjenesten

Behandling av dispensasjonssøknader er gebyrbelagt.

Priser på kommunale tjenester

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Skjema

Skjema

Ved dispensasjoner ved byggesak må det avkrysses i skjema for at søknaden også inneholder en dispensasjonssøknad. Forøvrig er det ingen egne skjema som er aktuell for en dispensasjonssøknad.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Avhenger mye av kompleksitet og om særlovsmyndigheter må høres.

Klagemulighet

Dispernsasjonsvedtak er enkeltvedtak og kan påklages innen 3 uker jf. forvaltningsloven § 28 etter at vedtaket ble gjort kjent for den som har søkt om dispensasjon.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:75 06 80 00
Epost:post@heroy-no.kommune.no
Postadresse:8850 Herøy
Besøksadresse:Rådhuset 8850 Herøy

Ansvarlig enhet

Avdeling:Administrasjonsenheten
Besøksadresse:Herøy rådhus 8850 HERØY
Andre opplysninger

 

 

Oppdatert:
2019-02-13 08:38
Gyldig fra
2012-03-05
Gyldig til
2020-02-16