Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan søke elektronisk (se lenken under) eller skrives på skjema HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen eller fra lenken under.

  Skjema

  Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk

  Vedlegg

  Vedleggene går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Administrasjonsenheten
  Besøksadresse:Herøy rådhus 8850 HERØY
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-07 12:51
  Oppdatert:
  2018-10-15 08:35
  Gyldig fra
  2014-12-01
  Gyldig til
  2019-12-31