I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det igangsetting av reguleringsplanarbeid for Brunsvika masseuttak 5/390 i Herøy kommune. 

fuu 28RRdq 9vb 0bm 7lfuk 3fuP 5z 362ePxksVquVbMfT 83W 89nc 8H 34UHjy 5P 8PFVya 3EvMWt 0AAAAASUVORK 5CYII=

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
LandArk as, adresse: Leirfjordveien 160, 8890 Leirfjord, tlf: 92 62 25 56,
epost: landark@landark.no

Eventuelle merknader til reguleringsplanarbeidet sendes til LandArk as med gjenpart/kopi til Herøy kommune post@heroy-no.kommune.no, eventuelt Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy, innen 02.05.23.

Kunngjøring

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Sjekkliste ROS-analyse