Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Etablererprøven skal bidra til å sikre at daglig leder har de nødvendige grunnkunnskaper om økonomistyring og lovgivning som er av betydning for drift av serveringssteder.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Pris for tjenesten

Gjennomføring av etableringsprøven koster kr. 300,- Dersom beløpet skal faktureres, kommer det er faktureringsgebyr på kr. 50,- i tillegg

Partnere

Herøy kommune har avtale med RKK om gjennomføring av etablererprøven. Dersom du ønsker å ta denne prøven, må du ta kontakt med RKK.

Besøksadresse: Havneterminalen, Torolv Kveldulvsonsgt. 5

Postadresse: Postboks 100, 8801 Sandnessjøen

Telefon: 750 75 770

Epostadresse: rkkyh@rkkyh.no

aaa
Lover og forskrifter

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Lover

Serveringsloven

Forskrifter

Forskrift om etablererprøve - serveringssted

___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Administrasjonsenheten
Besøksadresse:Herøy rådhus 8850 HERØY

Kontaktpersoner

Navn:Kristin Vangen
Tittel:Arkivleder
Telefon:75 06 80 00
Epost:kristin.vangen@heroy-no.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2018-10-15 08:38
Gyldig fra
2014-04-22
Gyldig til
2019-12-31