Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Foreldresamarbeid

Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Barnehagen skal representere et utfyllende miljø. Slik er foreldrene barnehagens viktigste samarbeidspart i alle sammenhenger. Personalet har ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon om, og begrunnelse for barnehagens virksomhet og invitere foreldre til medvirkning (se Rammeplanen). Informasjon til foreldre er noe vi alltid kan bli bedre på! Dette gjelder spesielt den daglige samtalen i garderoben.

For oss i Herøy barnehage er det viktig å få foreldrene på banen. Vi ønsker innspill til hvordan vi jobber, og hva slags aktiviteter vi tilbyr i barnehagen. Foreldremøtene våre skal åpne opp for dette. Foreldrene får tilbud om to foreldresamtaler i året.

Foreldrerådet er barnehagens øverste organ, og består av alle foreldrene i barnehagen.  Foreldreråd velger 1 representant til Samarbeidsutvalg (SU) på første møte om høsten.

Foreldrerepresentanter 2022-2023:

Bakken 1:    Tommy Pettersen
Bakken 2:    Aiste Knutsen
Sol:              Bjørn Tindslett-Hansen
Stjerne:       John-Arne Svendsen
Måne:          Marthe Knutsen Larssen
Vara:            Maja Angel Gjengaar
Vara:            Marte Olsen

Samarbeidsutvalget består av:
Rene Hartviksen, eiers representant
Bodil Blix, personalets representant
Line Olsen, enhetsleder/referent

Styrer kaller inn alle foreldrerepresentantene til møtene i samarbeidsutvalget.

Publisert | Oppdatert 04. november 2022