Formannskapet_600x400.jpg

 

Arbeiderpartiet 

 1. Elbjørg Larsen
 2. Jan Tore Theimann
 3. Arnt Erling Paulsen

Varamedlemmer

 1. Laila Furu Vold
 2. Sissel Eide Knutsen
 3. Beate Mari Pettersen
 4. Mai-Lis Larsen
 5. Tanja Irene Hanssen

Senterpartiet 

 1. Jim Dahl
 2. Kirsti Karlsen

Varamedlemmer

 1. Bente Karlsen
 2. Torgeir Lenning

Fellesliste for Høyre og Herøy bygdeliste 

 1. Yngve Magnussen
 2. Hugo Sandoval

Varamedlemmer:

 1. Vegar Dalen
 2. Einar Martin Nordnes
 3. Jostein Arntsen
 4. Inge Sandvær

  Elisabeth Neergaard Blix (H) ble innvilget fritak 16.03.21.
  Morten Hanssen (SP) ble innvilget fritak 05.10.21