Formannskap 2015-2019_500x357.jpeg

 

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti - 6 medlemmer

 1. Arnt Frode Jensen
 2. Elbjørg Larsen
 3. Arnt Erling Paulsen
 4. Laila Furu vold
 5. Sissel Eide Knutsen
 6. Jim Dahl

Varamedlemmer

 1. Jan Tore Theimann
 2. Anita Rønneberg
 3. Britt Anne Karlsen
 4. Beate Mari Pettersen
 5. Odd Kåre Larsen
 6. Stine Mari Sandvær Marthinussen
 7. Espen Storholm

Fellesliste for Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet -
1 medlem

 1. Yngve Magnussen

Fellesliste for Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet -varamedlemmer

 1. Vegar Dalen - uavhengig
 2. Silje Mari Morskogen
 3. Oddrun P.S. Dahlheim