Formannskapet_600x400.jpg
 

Arbeiderpartiet 

 1. Elbjørg Larsen
 2. Jan Tore Theimann
 3. Arnt Erling Paulsen

Varamedlemmer

 1. Laila Furu Vold
 2. Sissel Eide Knutsen
 3. Beate Mari Pettersen
 4. Mai-Lis Larsen
 5. Tanja Irene Hanssen

Senterpartiet 

 1. Jim Dahl
 2. Kirsti Karlsen

Varamedlemmer

 1. Bente Karlsen
 2. Torgeir Lenning

Fellesliste for Høyre og Herøy bygdeliste 

 1. Yngve Magnussen
 2. Einar Martin Nordnes

Varamedlemmer:

 1. Vegar Dalen
 2. Jostein Arntsen
 3. Inge Sandvær


 4. Elisabeth Neergaard Blix (H) ble innvilget fritak 16.03.21.
  Morten Hanssen (SP) ble innvilget fritak 05.10.21
  Hugo Sandoval (fristilt) ble innvilget fritak 13.12.22.