Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg 10
24
05
25
27
Ansettelsesutvalget 23
21
09
06
08
11
Barne- og ungdomsrådet 05
12
01
10
Eiendomsskattetakstnemd 15
07
Formannskap 26
13
10
24
30
08
05
19
17
28
25
23
27
03
18
Kommunestyret 23
26
19
09
18
Råd for eldre og funksjonshemmede 17
01
12
22
03
12