Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg 13
27
Ansettelsesutvalget 23
28
11
20
10
22
29
19
21
18
30
13
04
16
Arbeidsmiljøutvalget 13
Barne- og ungdomsrådet 20
20
07
11
Eiendomsskattetakstnemd 21
Formannskap 15
26
13
19
20
04
14
02
13
26
27
24
29
27
Kommunestyret 26
26
26
15
12
17
Råd for eldre og funksjonshemmede 23
18
19
11
Valgstyre 04
14
09
11