Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Ansettelsesutvalget 29
28
24
07
15
23
14
09
16
Arbeidsmiljøutvalget 26
03
27
Barne- og ungdomsrådet 11
30
18
24
01
03
Eiendomsskattetakstnemd 16
Formannskap 29
03
31
06
13
20
28
05
12
19
09
23
25
22
06
20
24
15
Kommunestyret 17
31
12
23
06
21
19
15
Kontrollutvalget 14
10
10
20
15
30
07
Mangfoldsrådet 29
26
30
Råd for eldre og funksjonshemmede 20
11
17
30
05
02
09
Teknisk hovedutvalg 14
04
18
04
18
01
26
11
31
08
13
10
08
Valgnemnda 11