Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ta kontakt med Husbankens regionkontor så tidlig som mulig og gjerne før søknad er sendt. Benytt søknadsskjema (se lenke under) og fyll det ut i to eksemplarer.

  Skjema

  Søknad om grunnlån
  Søknad om statlig bostøtte (elektronisk)

  Vedlegg

  • Målsatte tegninger
  • Situasjonsplan
  • Byggekontrakt/anbudsmateriale
  • Beregning av boligens oppvarmingsbehov
  • Annen nødvendig dokumentasjon

  Søknaden sendes til

  Søknaden sendes til Husbankens regionkontor.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  I vurderingen vil det bli lagt vekt på lokale kostnads- og markedsforhold, kvalitet og brukergruppe. Husbanken tilbyr samarbeid tidlig i prosjekteringsfasen for å avklare kvalitet og pris.

  Klagemulighet

  Det er anledning til å klage på Husbankens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån eller tilskudd. Klagen må være skriftlig og sendes det kontoret som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes. Angi hva du klager over og hvilken endring du ønsker. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket. Hvis du ikke får medhold i klagen, sendes den til en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt for husbanksaker.

 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Administrasjonsenheten
  Besøksadresse:Herøy rådhus 8850 HERØY

  Kontaktpersoner

  Navn:Siv Nilsen
  Tittel:Kommunalleder 1
  Telefon:75 06 80 00
  Epost:siv.nilsen@heroy-no.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-07 13:00
  Oppdatert:
  2018-10-22 12:57
  Gyldig fra
  2016-01-01
  Gyldig til
  2017-01-15