Avdelinger

Herøy barnehage er en helårsåpen barnehage som er godkjent for 108 plasser for barn i alderen 1 - 6 år.

Barnehagen er organsiert på følgende måte:

MÅNE/JORD:
1-2 års avdeling: (Barn under tre år teller to plasser).

STJERNE:
2-3 års avdeling: (Barn født i 2020 og 2021)

SOL:
2-3 års avdeling: (Barn født i 2020 og 2021)

BAKKEN 1
4-5 års avdeling: (Barn født i 2018 og 2019)

BAKKEN 2
4-5 års avdeling: (Barn født i 2018 og 2019)