Herøy barnehage er en helårsåpen barnehage som er godkjent for 108 plasser for barn i alderen 1 - 6 år. Barnehagen er organsiert på følgende måte:

Måne:
1 - 2 års avdeling med 30 plasser (Barn under tre år teller to plasser).
I januar 2020 åpnes ny gruppe/avdeling (Jord) med 6 barn under 3 år. Det blir da ca 15 barn på Måne i løpet av vårhalvåret.

Stjerne:
2 års avdeling med 18 plasser

Sol:
2 -3  års-avdeling med 18 plasser

Bakken
4 - 6 års avdeling med 30 plasser