Nordland fylkeskommune har utarbeidet utkast til strategi for fartøyvern i Nordland.

Strategien er ment å klargjøre fylkeskommunens roller i fartøyvernet og skape forutsigbarhet, både for forvaltningen og fartøyene, og legge til rette for en langsiktig politikk for fartøyvernet i Nordland.

Frist for å svare på høringen er 15. september 2023.

Høringssvar kan gis via e-post: post@nfk.no

Høringsbrev

Høringsutkast