Omsorgsleilighetene og omsorgshyblene er en del av Herøy omsorgssenter. Avdelingen er ikke en institusjon, men en døgnbemannet boenhet med tilbud om hjemmebaserte tjenester. Beboerne blir tildelt tjenester etter behov.

Døgnbemannet bofellesskap:

  • 8 leiligheter og 8 hybler
  • 2 hybler til avlastning/korttidsopphold
  • Søknad må foreligge
  • Pasienter som bor i omsorgsboligene er hjemmeboende, de må selv betale for medisinene, dosettene, kost og losji.

Fagleder: Bente Brænden

Enhetsleder: Wenche Sæthre Jørgensen

Omsorgsboligene ved Herøy omsorgssenter må ha Norges flotteste utsikt, her mot sør med Herøy kirke i det fjerne.

Utsikt fra omsorgboligene2_400x228_400x228.jpg

På andre siden av sundet ligger Herøy brygge:

Utsikt Brygga