Lydfiler med viktig informasjon om Covid-19
Viktig melding på norsk
Viktig melding på engelsk

Kommuneoverlege Audun Dyrhaug Hov svarer på spørsmål om Covid-10 - tekstet på flere språk

28.04.2020 - Enhetsleder Line OIsen i Herøy barnehage informerer om hvordan de ivaretar smittevernreglene i barnhagen

26.04.2020 - Rektor Lars Olav Mogård-Larsen orienterer om skolestart for 1. - 4. klasse og SFO

24.04.2020 - Rådmann Geir Berglund orienterer fra kriseledelsen i Herøy

17.04.2020 - Ordfører Elbjørg Larsen kommer med en melding fra kriseledelsen i Herøy.

06.04.2020 - Enhetslederne Marit Kjemsås og Wenche Sæthre Jørgensen informer fra Herøy omsorgssenter

03.04.2020 - Ordfører Elbjørg Larsen hilser til ungdommen i Herøy ved inngangen til påsken 2020.

03.04.2020 - Påskehilsen fra ordfører Elbjørg Larsen som avluttes med en fin sang av rådmann Geir Berglund.

02.04.2020 - Stein Jensen og Ola Loe orienterer om psykisk helsetjeneste i Herøy kommune og gir gode råd.

 

27.03.2020 - Rådmann Geir Berglund med en statusrapport fra kriseledelsen i Herøy kommune i forbindelse med koronaviruset. Mot slutten av filmen er det også en liten overraskelse.

26.03.2020 - Ordfører Elbjørg Larsen orienterer om situasjonen rundt koronaviruset i Herøy.

21.03.2020 - Barne- og ungdomsrådet i Herøy kommune kommer med oppfordring i forbindelse med koronaviruset

19.03.2020 - Ordfører Elbjørg Larsen og rådmann Geir Berglund med ny orientering i forbindelse med koronaviruset.

15.03.2020 - Ordfører Elbjørg Larsen og rådmann Geir Berglund orienterer om nye bestemmelser for Herøy kommune i forbindelse med koronaviruset.

13. mars 2020 - Rådmann Geir Berglund gir råd til befolkningen i forbindelse med koronaviruset.

12. mars 2020 - Pressekonferanse ang. koronaviruset