I et demokratisk perspektiv er det viktig at innbyggerne aktiviseres og trekkes med i beslutningsprosesser. Retten til å fremme forslag til behandling i kommunestyret kan bidra til å bedre dialogen mellom de politiske partiene / de folkevalgte og velgerne i perioden mellom valg. Tanken er at initiativretten kan bidra til å kanalisere dette engasjementet inn i det politiske systemet.

Målgruppe
Innbyggere som er registrert bosatt i kommunen. Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.

Har du en sak du ønsker tatt opp til behandling, benytt Nettportalen minsak.no/heroy-no