Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal bolig

Har du problemer med å komme deg inn på boligmarkedet, eller problemer med å bli boende i den boligen du har? Da kan du søke kommunen om råd og hjelp.

 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Pleie og omsorg
  Telefon:75068030
  Epost:wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no
  Postadresse:Herøy omsorgssenter 8850 HERØY
  Besøksadresse:Karolineveien 50 8850 HERØY

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Pleie og omsorg
  Telefon:75068030
  Telefaks:75068031
  Epost:wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no
  Postadresse:Herøy omsorgssenter 8850 HERØY
  Besøksadresse:Karolineveien 50 8850 HERØY

  Kontaktpersoner

  Navn:Wenche Sæthre Jørgensen
  Tittel:Enhetsleder
  Telefon:75 06 80 30
  Mobil:90 62 91 98
  Epost:wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-07 12:50
  Oppdatert:
  2018-10-15 12:46
  Gyldig fra
  2014-04-30
  Gyldig til
  2019-12-31