Arbeiderpartiet 

Elbjørg Larsen
Jan Tore Theimann
Arnt Erling Paulsen
Sissel Eide Knutsen
Laila Furu Vold
Beate Mari Pettersen
Mai-Lis Larsen
Tanja Irene Hanssen

Varamedlemmer:
Oddbjørn Alstad Lorvik
Brit Anne Karlsen
Espen Storholm
Roar Arve Aune
Steinar Furu
Alf-Rune Olsen
Mariann Rønneberg
Aiste Knutsen
Gunvald Pettersen
Svend Morten Reinertsen
Bjarne Nikolaisen

Herøy bygdeliste 

Einar Martin Nordnes
Jostein Arntsen
Inge Nils Sandvær
Petter Johan Flæsen

Varamedlemmer:
Rigmor Irene Grønbech Flæsen
Leilani Brænden Palugod
Silje Frantzen Hegre
Gunnar Vold
Kristian Olsen
Gunnar Andreas Eliassen

Senterpartiet 

Jim Georg Dahl
Bente Helen Karlsen
Kirsti Jakobsen Karlsen
Torgeir Lenning

Varamedlemmer:
Alexander Moe
Øyvind Eindride Kvale
Anne Margrethe Haraldsen
Tor Karstein Angel
John Arne Blix Svendsen
Sigve Edvardsen

Høyre

Yngve Magnussen
Vegar Dalen
Oddrun Skogsholmen

Varamedlemmer:
Eivind Moe
Marius Stonys
Silje Mari Morskogen
Thomas Silvik Lorentzen

 

Elisabeth Neergaard Blix (H) og Gunver Birgitte Nielsen (H) ble innvilget fritak 16.03.21.
Morten Hanssen (SP) ble innvilget fritak 05.10.21
Hugo Sandoval (fristilt) ble innvilget fritak 13.12.22

 1aK F 4PJ 7cBm 32CUNiyI 2GAAAAAElFTkSuQmCC