Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
14. april kl. 15:40

Informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Les mer clear

Konfliktråd

Konfliktrådet hjelper deg å løse en konflikt gjennom mekling og dialog. Det finnes konfliktråd over hele landet og tilbudet er gratis.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Konfliktrådet har til oppgave å arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.  
Konfliktrådet er et statlig konfliktløsningsorgan og behandler både sivile saker og straffesaker. Eksempler på sivile saker er nabokonflikter, familietvister og mobbing. Eksempler på straffesaker er vold, trusler og nasking.

Konfliktrådene skal blant annet

  • arrangere møter mellom parter i sivile saker
  • gjennomføre møter i straffesaker overført fra påtalemyndigheten eller domstolen
  • gjennomføre de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Møter i konfliktrådet kan forhindre at konflikter eskalerer, og det kan bidra til å forebygge fremtidige konflikter og lovbrudd.

Konfliktrådsbehandling krever som hovedregel samtykke fra begge parter. Unntak gjelder for de strafferettslige reaksjonene ungdomsoppfølging og ungdomsstraff hvor fornærmedes deltakelse og samtykke ikke er påkrevet.

Tjenesten er gratis.

12 konfliktråd dekker nå alle landets kommuner.

Sekretariatet for konfliktrådene har ansvar for drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådet samarbeider med kommunene om oppnevning av meklere.

Konfliktrådet samarbeider for øvrig med politietaten, kriminalomsorgsetaten, domstolene og kommunene. (skole, barnevern o.a.)

Se www.konfliktraadet.no

Kriterier/vilkår

Konfliktrådsbehandling krever som hovedregel samtykke fra begge parter. Unntak gjelder for de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, hvor fornærmedes deltakelse og samtykke ikke er påkrevd.

Det er nå ett konfliktråd i Nordland med kontorer i Svolvær, Bodø og Mosjøen.

post.nordland@konfliktraadet.no

Postadresse: Postboks 1023, 8001 Bodø

Besøksadresse Bodø: Kongensgate 81, (Politihuset i Bodø) 8006 Bodø

Besøksadresse Mosjøen: Petter Dassgt. 3, 8656 Mosjøen

Besøksadresse Svolvær: Torget 2, 8300 Svolvær

Telefon 75 40 65 80

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

12 konfliktråd dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådet samarbeider med kommunen om oppnevning av meklere. Konfliktrådet samarbeider for øvrig med

  • lensmanns- og politietaten
  • kriminalomsorgsetaten
  • domstolene
  • andre lokale etater som skole og barnevern
aaa
Lover og forskrifter
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan ta direkte kontakt med konfliktrådet enten ved telefon, brev, e-post eller personlig oppmøte.

Saksbehandling

Saksbehandling

Konfliktrådslederen vil vurdere om saken din egner seg for mekling. Konfliktrådet bistår med å innhente samtykke til mekling fra andre konfliktparter. Meklingsmøtet gjennomføres normalt med én mekler til stede. Mekleren avgjør om den avtalen partene kommer fram til, skal godkjennes.

Saksbehandlingstid

Konfliktrådet har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 35 dager (fra første henvendelse til saken er ferdig meglet).

Klagemulighet

Det er partene selv som kommer fram til en løsning i form av en avtale. Det er derfor ikke anledning til å klage til konfliktrådet på avtalens innhold. I straffesaker har du én ukes angrefrist. I sivile saker kan partene selv avtale en angrefrist. Du kan klage på vedtak om at konfliktrådet avviser en sak eller nekter å godkjenne en avtale innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må rettes til konfliktrådet. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Sekretariatet for konfliktrådene.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Konfliktrådet
Telefon:22 77 74 20
Epost:helgeland@konfliktraadet.no
Postadresse:Postboks 70, 8651 Mosjøen
Besøksadresse:Kompetansehuset, 8654 Mosjøen

Ansvarlig enhet

Avdeling:Administrasjonsenheten
Besøksadresse:Herøy rådhus 8850 HERØY

Kontaktpersoner

Navn:Kari Vik
Tittel:Seniorrådgiver
Telefon:75 40 65 80
Mobil:91 51 91 55
Epost:post.nordland@konfliktraadet.no
Navn:Mona Hammerfjeld
Tittel:Konfliktsrådsleder
Telefon:75 40 65 80
Mobil:97 51 33 36
Epost:post.nordland@konfliktraadet.no
Andre opplysninger
Opprettet
2019-10-01 10:57
Oppdatert:
2019-10-01 11:37
Gyldig fra
2019-10-01
Gyldig til
2020-10-04