HALD-kommunene (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) har felles kreftkoordinator i 50 % stilling.

Hva er en kreftkoordinator?

  • Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunene
  • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende ·
  • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

Kreftkoordinatoren har kontorsted i Alstahaug.

Åsgata 13, 8800 Sandnessjøen.

Tlf. 94786341 (Telefontid mandag-fredag 10.00 – 12.00)

E-post: eva.lillegaard@alstahaug.kommune.no

Nyttige lenker:

Kreftforeningen 
Ungdomsgruppen i Kreftforeningen