Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

På denne siden vil du finne kontaktinformasjon til lag og foreninger i Herøy.

Ønsker du å registrere ditt lag eller forening? Send følgende informasjon til vigdis.jensen@heroy-no.kommune.no:

  • Navn på forening/lag
  • Kontaktperson
  • Adresse
  • Postnummer
  • Sted
  • E-postadresse

Vi oppretter da en bruker som dere kan logge på denne siden med.

De lagene som er allerede registrert med e-post kan selv logge seg inn for å redigere informasjonen. Dette gjøres ved å klikke på "Logg inn", skrive inn e-postadressen i feltet for brukernavn å klikk så på send passord. Dere vil så motta en e-post med passord som dere kan benytte ved innlogging.

Logg inn

Andre
Barn og unge
Eldre
Hobby
Humanitære foreninger
Idrett
Kunst og kulturvern
Musikk
Religiøse lag
Ungdomslag
Velforeninger
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Herøy innebandy

Herøy innebandy består av ca. 15 medlemmer, der ca. 8 stk. spiller aktivt.

Noen av oss spiller i serien, sammen med spillere fra Dønna. Treningen foregår i Herøyhallen hver fredag kl. 19.00, i tillegg til sporadiske treninger som blir avtalt for hver gang.

Medlemskontingent er 500,- pr. år, som går til dekking av halleie.

Vi er i aldersgruppen ungdomstrinnet og oppover, og ønsker alle nye medlemmer velkommen.

Nord-Herøyveien 252
8850 Herøy
Kontakt: Geir Fossum

Telefon: 90559010

Herøy volley

Vi har vært en gjeng på ca 6 til 10 stk på trening høsten 2017.

Stort sett godt voksne fra 20 + , har med noen skoleungdommer av og til.

Kontingent for sesongen er kr. 400,-

Alle kan bli medlem, men ser helst at de som kommer har litt kjennskap til volleyball.

Vi håper å kunne delta på noen cuper i løpet av sesongen.
Vi avtaler trening på Facebooksiden: Volleyball trening.

Karolineveien 23
8850 Herøy
Kontakt: Kristin Furu Grande

Telefon: 90646051

Faste aktiviteter:

Trening mandag fra kl.20:30 til 22:00

Husvær misjonsforening

Vi ønsker å ha et kristent fellesskap. Vi samler inn midler til Normisjon og Det Norske misjonsselskap.

Medlemskontingenten er kr 50.

Vi er få medlemmer så vi har møte når det passer for alle. Alle som ønsker kan bli medlem. Møtene holdes i heimen til det enkelte medlem, og dette går på omgang.

Husvær misjonsforening eier også Husvær Bedehus.
Husvær misjonsforening feiret 125 års jubileum i 2016.

Steinbakken 12
8842 Brasøy
Kontakt: Oddrunn Skogsholmen Dahlheim

Telefon: 992 50 985

Herøy IL fotball

Fotballgruppa har pr. i dag til sammen ca. 100 aktive barn/unge og trenere/støtteapparat.
Det er trening/aktivitetstilbud for barn og unge fra 6 år og oppover til 15 år.
Old-boys er også et tilbud i regi av fotballgruppa.

For årets sesong har klubben følgende lag:
Gutter 6 – 7 år, 8 – 9 år, 10 år, 11-12 år, 14-15 år(Herøy, Dønna og Sandnessjøen)
Jenter 8 år, 13 år, 15år,

Årlig treningsavgift er:
kr. 100,- under 7 år
kr 300,- for barn under 12 år
kr 400,- for barn 13 -16 år

Klubben ønsker alle hjertelig velkommen til å bli med som aktiv spiller på et lag, som trener/lagleder eller støttespiller.

(Kontaktpersoner Torkjell Gullesen, Gunn Lise B. Hansen, Heidi Nilsen.)

Øksningsveien 210
8850 Herøy
Kontakt: Torkjell Nordhøy Gullesen

Telefon: 951 58 947

Herøy speidergruppe - KFUK-KFUM speiderne

Herøy KFUK-KFUM-speidere har drevet speiderarbeid siden 1998. Vi driver tradisjonelt speiderarbeid for barn og unge med basis i friluftsliv og sunne verdier, og er tilsluttet Norges KFUK-KFUM-speidere.

Vi opererer oftest i nærmiljøet, men reiser også på turer lenger unna og på leire sammen med speidere fra andre steder. Vi har vært på flere landsleire, og i 2015 deltok 3 ungdommer på verdensspeiderleir i Japan.
Stikkord for driften er naturkjennskap, friluftsliv, å klare seg med enkle midler. Leirbygging, bål og «primitiv» matlaging, vennskap, samfunnsbevissthet, førstehjelp, solidaritet med mennesker i andre land, sang og leker, omsorg for miljøet – basert på et kristent verdisyn, men uten å stille noen krav til religion.

Vi har for tiden 56 speidere i alderen 8-19 år, og de er inndelt i 4 grupper (små, store, ungdommer og rovere) til vanlig. Trine og Svein Olav Heggheim er ledere for gruppa sammen med assistent Roger Håland, og med god hjelp av en del foreldre, rovere og andre frivillige når det trengs en ekstra hånd.

Små- og storspeidere har samlinger annenhver mandag ettermiddag, mens ungdommene og roverne har samlinger på litt mer uregelmessig basis – ofte i helger. Alle får tilbud om en eller flere overnattingstur(er) i løpet av hvert år.

Vi tar opp speidere fra 3.årstrinn og oppover, og hovedopptak er ved skolestart om høsten. Medlemskontingent er for tiden kr 450 per år – denne går til KFUK-KFUM-speiderne sentralt. Medlemskap gir rett til billigere turer/leire, speiderskjerf og merker, skadeforsikring, og Speiderbladet 4 ganger årlig.
Og ikke minst: Følelsen av å være med i gjengen på 50 millioner speidere fra omtrent alle land i verden!

Landarvikveien 10
8850 Herøy
Kontakt: Trine B. Heggheim

Telefon: 482 10 953

Husvær ungdomslag

Husvær ungdomslag eier og driver et lokale på ca. 400m².

Dette leies ut til medlemmer og andre.

Vi har også egen arrangement. Det er ca. 10 betalende medlemmer, og kontingenten er på 50,- pr. år.

Leieprisen for en helg er satt til 1000,-

Styret møtes ved behov

Kjørarveien 2
8842 Brasøy
Kontakt: Eva Betty Theimann

Telefon: 480 23 738

Foreningen Herøydagan

Foreningen ”Herøydagan” er stiftet med formål å arrangere ”Herøydagene” siste helg i juni hvert år. (fra torsdag til søndag)

Foreningens formål er ikke økonomisk vinning, men å skape trivsel i lokalsamfunnet gjennom arrangementet av ”Herøydagene”.

Herøydagan har som mål å tilby et kulturarrangement som skal passe alle aldersgrupper.

Kontingent kr 100,- pr år.

Vi møtes i vinterhalvåret ca. 1 g/mnd. og på våren noe oftere. (ca. hver 14.dag)

Alle kan bli medlem.

Ca. 200 stiller i komite under selve dagan, og det gjør de også uten å være medlem.

Færøyveien 10
8850 Herøy
Web:www.heroydagan.no
Kontakt: Britt-Anne Karlsen

Telefon: 482 46 640

Staulen grendelag

Staulen grendalag eier og driver ungdomshuset. Det er ca. 30 medlemmer, der flesteparten er aktive.

Vi møtes en lørdag i måneden, både fastboende og eiere av fritidseiendommer på Staulen.

Vi leier ut lokalet til forskjellige arrangement, og dagsprisen er kr. 500,- for medlemmer, og 2000,- for ikkemedlemmer. Vi har dekketøy til ca. 100 stk.

Hver langfredag avholder vi basar, i tillegg til at vi har en høstutlodning for å samle inn driftsmidler.

Medlemsavgiften er satt til 100,- pr. år

Skjærveien 19
8850 Herøy
Kontakt: Ellinor Tove Olsen

Telefon: 948 42 296

Trening i Øksningan

Øksningan step og aerobic arrangerer trening 3 dager i uka.

Ingen medlemskontingent, men 20,- pr. trening. (for å dekke husleia)
Begge kjønn fra alder 16+, kan delta.

Sørvågveien 16
8850 Herøy
Kontakt: Elbjørg Larsen

Telefon: 48006554

Faste aktiviteter:

Mandag kl. 19.00: Zumba.
Tirsdag kl. 19.00: Tabata/styrke. Begge dagene på Øksningan Ungomshus.
Torsdag kl. 18.00: Innetrening vinterstid (Tabata/styrke).
Etter april: Bootcamptrening ute ved ”Drømmeplassen” i Øksningan.