Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

På denne siden vil du finne kontaktinformasjon til lag og foreninger i Herøy.

Ønsker du å registrere ditt lag eller forening? Send følgende informasjon til vigdis.jensen@heroy-no.kommune.no:

  • Navn på forening/lag
  • Kontaktperson
  • Adresse
  • Postnummer
  • Sted
  • E-postadresse

Vi oppretter da en bruker som dere kan logge på denne siden med.

De lagene som er allerede registrert med e-post kan selv logge seg inn for å redigere informasjonen. Dette gjøres ved å klikke på "Logg inn", skrive inn e-postadressen i feltet for brukernavn å klikk så på send passord. Dere vil så motta en e-post med passord som dere kan benytte ved innlogging.

Logg inn

Andre
Barn og unge
Eldre
Hobby
Humanitære foreninger
Idrett
Kunst og kulturvern
Musikk
Religiøse lag
Ungdomslag
Velforeninger
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Seløy UL Fremad

Det er mulig å leie huset til bursdager og andre private arrangement.

Leie: privat arr: 1500 kr, barnebursdager 500 kr.

Vi har trening hver mandag og onsdag kl. 19.00, samt lørdag kl. 11.00. I tillegg har vi Zumba torsdager kl. 19.00

Vi trener styrke med egenvekt og kondisjonstrening med stor variasjon. Vi trener til musikk.

Det koster 30 kroner pr. gang.

Alle er velkommen😆

Yttersidveien
8850 Herøy
Kontakt: Silje Wang

Telefon: 957 21 262

Faste aktiviteter:

Trening mandager og onsdager kl. 19:00, og lørdag kl. 11:00.
Zumba torsdager kl. 19:00.

Pensjonistforeningen

Pensjonistforeningen har for tiden ca. 47 medlemmer, der ca. 23 stk. er aktive.

Vi møtes siste torsdag i måneden på Fellesstua, der vi har en sosial tilstelning med trekkspill, matservering, utlodning + mye mer. Vi samler inn penger og har årlig et julebord på Brygga.

Medlemsavgiften er på kr. 320,- som går rett til forbundet.

Vi mottar noen kroner i retur.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen.

Fagervikveien 163
8850 Herøy
Kontakt: Roar Danielsen
Telefon: 977 59 061

Faste aktiviteter:

Møtes siste torsdag i måneden på Fellesstua i Karolineveien

Herøy IL badminton

Badminton er et populært tilbud for alle i aldersgruppen 6 – 100 år. Det er for tiden ca. 100 medlemmer, der ca. 70 er aktive spillere.

Vi driver med breddeidrett, men vi har også medlemmer som hevder seg godt på landslagsnivå i sine klasser. Flere av våre deltar ofte på turneringer både i regi av Midtnorsk – Nord, men også i rankingturnerneringer på landslagsnivå.

Vi er også arrangør for turneringer her på Herøy.
Vi disponerer treningstider i Herøyhallen, tirdager, torsdager, fredager, lørdager og søndager, og er delt opp i 3 grupperinger.

Medlemsavgiften er for tiden satt til 350,- for barn under 13 år, og 500,- for ungdom/voksne.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen, samtidig som vi også søker personer som ønsker bidra i forbindelse med arrangementer.

Sør-Herøyveien 35
8850 Herøy
Kontakt: Ann-Kristin Lenning

Telefon: 918 39 502

Herøy seniordans

Herøy seniordans treffes hver tirsdag fra kl. 18.00 – 20.00 på Fellesstua .

Det er for tiden 8 ivrige seniorer som danser, og vi vil gjerne ha flere medlemmer.

Medlemskontigenten er for tiden 150,- pr. år.

Sør-Herøyveien 33
8850 Herøy
Kontakt: Halbjørg Lenning
Telefon: 917 58 229

Herøy volley

Vi har vært en gjeng på ca 6 til 10 stk på trening høsten 2017.

Stort sett godt voksne fra 20 + , har med noen skoleungdommer av og til.

Kontingent for sesongen er kr. 400,-

Alle kan bli medlem, men ser helst at de som kommer har litt kjennskap til volleyball.

Vi håper å kunne delta på noen cuper i løpet av sesongen.
Vi avtaler trening på Facebooksiden: Volleyball trening.

Karolineveien 23
8850 Herøy
Kontakt: Kristin Furu Grande

Telefon: 90646051

Faste aktiviteter:

Trening mandag fra kl.20:30 til 22:00

Sandvær bedehus

Sandvær bedehus eies av Indremisjonen, med drives av bedehusforeningen.

Foreningen har 6 aktive medlemmer, og ca. 20 støttemedlemmer. Inntekten til driften skjer gjennom gaver, sponsing, basarbok, i tillegg til at kirkelig fellesråd betaler husleie.

Det arrangeres ca. 3 gudstjenester i året, og da serveres kirkekaffe. Sandvær bedehus vil i juni 2018 få besøk av biskopen.

Langøya
8844 Sandvær
Kontakt: Borghild Edvardsen

Sandvær vel

I utgangen av 2017 hadde vi en medlemsmasse på 75, med stort og smått.

Årskontingenten er på 200,- for voksne og 100,- for barn under 16 år.

Da dette er en velforening som består av mange som har fritidsboliger på Sandvær, blir det litt sesongbetonte aktiviteter. Fra påske og ut oktober har vi den mest aktive sesongen.
Vi drifter den gamle skolen på Sandvær, som i dag er blitt et grendehus. De siste fem årene vi gjort en hel del dugnadsarbeid på huset, både innvendig og utvendig.
I den mest aktive sesongen har vi bl.a. lørdags-kafe.
Vi prøver å benytte oss av lokale råvarer i forbindelse med sammenkomster.
Årlig steller vi i stand en Havets aften, boknafisklag og ferskfisklag. På disse sosiale sammenkomstene er allsang, åre-salg og quiz viktige innslag.

Sandvær Vel har en egen facebook side. Denne er kun for medlemmene. Alle som ønsker kan bli medlem. Pr. i dag har medlemmer spredt over hele landet. Mange har en eller annen tilknytting til Sandvær, men dette er ikke noe krav.

Nordøya 43 (fritid)
8844 Sandvær
Kontakt: Bjørnar Pettersen

Telefon: 950 81 399

JeSS

JeSS står for Jenter-Styrke-Samhold. All aktivitet er god aktivitet. Målet er å samle alle gode krefter og lavterskeltilbud som påvirker oss positivt.

JeSS arrangerer blant annet ”Fest i februar” i samarbeid med Etcetera botaniske utskeielser med mer, 6 bålmarsjer i løpet av våren med oppstart i mars og er knyttet til forskjellige turløyper i kommunen vår.

Andre arrangementer: ”Optimist i oktober” knyttet til TV-innsamlingsaksjon, ”Ny i november” i samarbeid med Augustbrygga. Dessuten andre arrangement som kan komme i løpet av året.

Alt blir annonsert i Herøyfjerdingen.

Begge kjønn i alle aldre kan delta.

Sørvågveien 16
8850 Herøy
Kontakt: Elbjørg Larsen

Telefon: 480 06 554

Herøy båtforening

Herøy båtforening eier og driver et servicebygg med 84 båtplasser. Det er for tiden venteliste på båtplass. Det er 123 betalende medlemmer, og medlemskapet er satt til 330,- pr. år.

Vi leier ut servicebygget, og prisen er satt til 750,- for medlemmer og 1500,- for ikke medlemmer pr. gang.

Prisen for båtplass er 12000,- + 60 kr. pr. cm. over 1,7 m.

Vi jobber for å utvide anlegget til ca. 90 båtplasser.

Nord-Herøyveien 104
8850 Herøy
Kontakt: Einar-Martin Nordnes

Telefon: 900 59 750