Telefonnummer til legevaktsentralen: 116 117.

Herøy legekontor: 75 06 80 50.

Lokale anbefalinger

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak skal følge de anbefalinger som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Hvis det for eksempel i hjemkommunen din er krav om å bruke munnbind, bør du derfor gjøre det i de samme situasjonene også i kommunen du reiser til, selv om de ikke har et tilsvarende krav.

Alle reisende oppfordres til å bruke munnbind med offentlig kommunikasjon i Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna.

 • Barn under 12 år anbefales å ikke bruke munnbind. 
 • Barn under 2 år frarådes bruk av munnbind da det kan hindre fri pust/frie luftveier.

Kommer du reisende fra en kommune med mutert koronavirus anbefales du:

 • Ha lav terskel for å teste deg for covid-19. Vi kan tilby deg test f.eks. på dag 1 og 5.
 • Isoler deg umiddelbart ved det minste symptom. Andre i din husstand bør da også holde seg hjemme i påvente av svaret på din covid-19 test.
 • Det anbefales hjemmekontor, men dersom det ikke er mulig bør bedrifter gjøre egne risikovurderinger og tilrettelegge slik at kontakt med annet personell minimeres.
 • Jobber du i helsevesenet, snakk med din arbeidsgiver om muligheten for tilrettelegging.
 • Unngå besøk i helseinstitusjoner de 10 første dagene etter at du reiste ut fra en kommune med påvist mutert koronavirus

Alle oppfordres til å bruke munnbind i alle situasjoner der det ikke er mulig å overholde 1-metersregelen.
Eksempler på situasjoner hvor det kan være vanskelig å overholde 1-metersregelen til enhver tid er på butikken, på offentlig transport eller på arbeidsplassen din. Vi oppfordrer også alle til å benytte munnbind ved besøk på legekontoret eller andre deler av kommunehelsetjenesten. 

Anbefalingene gjelder fra fredag 16. april 2021.

 • Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 bør teste seg.
   
 • Alle innbyggere anbefales å laste ned appen Smittestopp. Les mer på Helsedirektoratet sine sider: https://www.helsenorge.no/smittestopp/

Lokale bestemmelser

 • Alt helsepersonell som jobber med pasientbehandling må følge nasjonale retningslinjer for reise til utlandet – både tjenestereiser og privatreiser.
   
 • Inngangen til rådhuset er stengt, men åpnes opp for publikum som ringer på og har avtale eller spørsmål. Det gjennomføres adgangskontroll med besøkslogg og kontrollspørsmål for å avdekke smitterisiko.
   
 • Herøyhallen holder åpent for organisert trening for alle under 20 år. Voksne kan trene med inntil 10 personer dersom minst 1 meters avstand mellom personer kan holdes under gjennomføring av aktiviteten.
   
 • Treningssenteret "Sprut" holder åpent for trening for fastboende innbygger med påmelding og strengt smittevern.
   
 • Kommunale lokaler er stengt for utleie til eksterne.
   
 • Herøy omsorgssenter har besøksregistrering.
   

Generelle smittevernregler:

 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og test deg ved minste mistanke.
 • Hold deg hjemme hvis du er i karantene eller venter svar på koronatest.
 • Begrens sosial kontakt mest mulig.
 • Hold minimum 1 meters avstand til andre.

Trykk her for informasjon og oversikt over nasjonale råd og regler om koronaviruset.

Kriseledelsen oppfordrer kommunens innbyggere og kommunalt ansatte på det sterkeste til ikke å reise utenlands,  eller til store byer og områder i Norge med ukontrollert koronasmitte. Det oppfordres ellers til å reise minst mulig og unødvendige reiser bør unngås.  

Kriseledelsen i Herøy kommune

Vask hender hold avstand - Norsk.jpg