Står du i manntallet?
Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosatt i Norge blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt i den 30. juni 2023.

Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune som helst, men skal du stemme på valgdagen må du gjøre det i eit valglokale i kommunen du er manntallsført i.

Skal du flytte?
Flytter du til en annen kommune må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni for å bli ført inn i manntallet i den nye kommunen. Flytter du til en annen kommune etter denne datoen står du i manntallet i kommunen du flyttar fra.

Bor du i utlandet?
Dersom du bor i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du var registrert som bosatt i da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om innføring i manntallet.

Velgere med strengt fortrolig adresse
Velgere med strengt fortrolig adresse er ikke innført i det ordinære manntallet kommunen har tilgang til, men kommunene får et særskilt tilleggsmanntall med oversikt over personer med strengt fortrolig adresse. Velgere det gjelder får et eget brev fra Kripos om stemmegivingen.

Vil du sjekke om du er rett manntallsført?
Ta kontakt med kommunen din. Alle kommuner i Norge er pålagt å gjøre manntallet offentleg tilgjengelig slik at du kan kontrollere egne opplysninger og senda inn klage dersom det er feil i manntallet.