Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Lover og forskrifter

  Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

  Lover

  Forvaltningsloven
  Sosialtjenesteloven

  Retningslinjer

  Kvalitetskrav til midlertidig husvære (veileder)

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Nav-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

  Klagemulighet

  Hvis Nav gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Nav Herøy
  Telefon:75068015
  Postadresse:Silvalveien 1 8850 HERØY
  Besøksadresse:Herøy Rådhus 8850 HERØY

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Nav Herøy
  Telefon:75068015
  Postadresse:Silvalveien 1 8850 HERØY
  Besøksadresse:Herøy Rådhus 8850 HERØY

  Kontaktpersoner

  Navn:Anne-Berit Hanssen
  Tittel:sosialkonsulent
  Telefon:55 55 33 33
  Epost:anne.berit.hanssen@nav.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-07 12:51
  Oppdatert:
  2017-05-03 12:43
  Gyldig fra
  2012-03-30
  Gyldig til
  2019-05-01