Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Arbeidsmiljøutvalget 26
03
14
Barne- og ungdomsrådet 11
30
18
01
03
Formannskap 29
03
31
28
19
09
23
25
22
20
24
15
Kommunestyret 17
31
12
23
06
15
Kontrollutvalget 14
10
10
26
15
01
Råd for eldre og funksjonshemmede 20
11
29
17
30
02
Teknisk hovedutvalg 14
04
18
04
18
01
14
26
11
08
07
10