Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Ansettelsesutvalget 20
Barne- og ungdomsrådet 25
20
02
02
Formannskap 18
26
23
16
06
04
01
08
24
21
26
23
14
Kommunestyret 16
11
08
05
16
14
Kontrollutvalget 11
26
30
09
Mangfoldsrådet 08
26
07
27
08
06
Råd for eldre og funksjonshemmede 02
29
03
30
04
02
Teknisk hovedutvalg 02
20
25
31
28
19
30
Valgnemnda 12
25
11
Valgstyre 06
04
13
15