Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg 31
19
Ansettelsesutvalget 31
29
28
14
15
05
06
27
Arbeidsmiljøutvalget 31
26
14
Barne- og ungdomsrådet 06
27
11
Eiendomsskattetakstnemd 26
Formannskap 31
28
07
09
20
29
07
29
18
03
30
28
19
Kommunestyret 14
29
17
19
Råd for eldre og funksjonshemmede 26
08
21
06
09
13
Valgstyre 07
29
13