Næringsstøtte kommunalt Næringsfond 2

Herøy kommunes næringsfond har til formål å bidra til næringsutvikling og være til inspirasjon i forbindelse med oppstart av egen privat næringsvirksomhet, eller til videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet. Tilrettelegging for en positiv og bærekraftig næringsutvikling skal være fondets fokus.

Næringsfond 2 er finansiert med kommunale midler som politikerne fastsetter i budsjettet hvert år. Avsatte midler kan variere fra år til år. Det er ingen søkefrist, og søknadene behandles fortløpende.

Søknadene vurderes ut ifra fondets nedfelte vedtekter, samt en skjønnsvurdering fra saksbehandler og politikere.

Ved spørsmål og oversendelse av forslag til oppbygging av søknad, kontakt nærings- og samfunnsutvikler, Ronny Godhei Hansen:
ronny.godhei.hansen@heroy-no.kommune.no eller mobil 991 29 215.

Trykk her for vedtekter som ble vedtatt av kommunestyret i Herøy 14. februar 2023.