Administrasjonsutvalg
24.04.2018 kl. 18:30 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Saksliste - Møte i Administrasjonsutvalg den 24.04.2018
Sakspapirer - Møte i Administrasjonsutvalg den 24.04.2018
Møteprotokoll - Møte i Administrasjonsutvalg den 24.04.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
2/2018 Tilsetting av kommunalleder tekniske tjenester Vis