Eiendomsskattetakstnemd
15.02.2018 kl. 09:00 - 00:00
Møterommer mellombygget

Møtedokument
Saksliste - Møte i Eiendomsskattetakstnemd den 15.02.2018
Sakspapirer - Møte i Eiendomsskattetakstnemd den 15.02.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 3/160 - Eiendomsskatt - Nybygg hytte Vis (3)
2/2018 3/161 - Eiendomsskatt - Nybygg hytte Vis (3)
3/2018 4/189 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg Vis (3)
4/2018 4/1/30 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg Vis (3)
5/2018 5/478 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg på fritidsbolig Vis (3)
6/2018 5/106 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg på bolig på Nord-Herøy Vis (3)
7/2018 5/3 - Eiendomsskatt - nybygg utleiehytte Vis (3)
8/2018 6/75 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg fritidsbolig på Seløy. Vis (3)
9/2018 5/292 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg på bolig i Åsen. Vis (3)
10/2018 5/536 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg bolig i Åsen. Vis (3)
11/2018 8/17 - Eiendomsskatt - endring etter ombygging fritidsbolig i Øksningan. Vis (3)
12/2018 Eiendomsskatt - sjøbaserte oppdrettsanlegg - endring etter ny takst Vis (3)
13/2018 Eiendomsskatt - sjøbaserte oppdrettsanlegg - endring etter ny takst Vis (3)