Eiendomsskattetakstnemd
26.10.2017 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Saksliste - Møte i Eiendomsskattetakstnemd den 26.10.2017
Sakspapirer - Møte i Eiendomsskattetakstnemd den 26.10.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 25/16 Eiendomsskatt - nybygg fritidshus i Brasøy. Vis (3)
2/2017 25/16 Eiendomsskatt - nybygg fritidshus i Brasøy. Vis (3)
3/2017 3/170 Eiendomsskatt - nybygg fritidsbolig på Tenna. Vis (3)
4/2017 26/42 Eiendomsskatt - nybygg fritidsbolig i Brasøy. Vis (3)
5/2017 54/21 Eiendomsskatt - 2 fritidsboliger på Staulen. Vis (3)
6/2017 26/7 Eiendomsskatt - nybygg fritidsbolig i Brasøy. Vis (3)
7/2017 5/697 Eiendomsskatt - nybygg forretningsbygg i Silvalen. Vis (3)
8/2017 7/63 Eiendomsskatt - tilbygg produksjonshall i Øksningan. Vis (3)
9/2017 7/94 Eiendomsskatt - tilbygg næringsbygg i Øksningan. Vis (3)
10/2017 20/21 Eiendomsskatt - bruksendring. Vis (3)
11/2017 25/35 Eiendomsskatt - tilbygg fritidsbolig. Vis (3)
12/2017 5/144 Eiendomsskatt - tilbygg bolig. Vis (3)
13/2017 17/1/6 Eiendomsskatt - tilbygg fritidsbolig Vis (3)
14/2017 54/95 Eiendomsskatt - nybygg fritidsbolig på "Båthågjen hyttefelt" Staulen. Vis (3)
15/2017 4/352 - Eiendomsskatt nybygg fritidsbolig Vis (3)
16/2017 4/349 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg Vis (3)
17/2017 6/204 Eiendomsskatt - fritidsbolig på Seløy Vis (3)
18/2017 5/171 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg på bolig i Silvalen Vis (3)
19/2017 5/559 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg på bolig på Nord-Herøy Vis (3)
20/2017 3/86 - Eiendomsskatt - endring etter tilbygg på fritidsbolig på Vangsholmen,Tenna Vis (3)