Formannskap
03.10.2017 kl. 00:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 03.10.2017
Saksliste - Møte i Formannskap den 03.10.2017
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 03.10.2017
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 03.10.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
79/2017 Helgeland Kraft -etablering av konsern (16/363) Vis (2) Vis Vis (3)
80/2017 Lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester Vis (2) Vis Vis (1)
81/2017 Tertialrapport pr. 31.08.17 Vis (1) Vis
82/2017 Invitasjon til å delta i arbeidet med å etablere nytt interkommunalt sekretariatsselskap og revisjonsselskap i Nordland Vis (3) Vis
83/2017 HELGELANDSSYKEHUSET 2025 - HØRINGSUTTALELSE PLANPROGRAM Vis (6) Vis
84/2017 Kulturmidler 2017 Vis Vis (1)
85/2017 Forslag til høringsuttalelse - utredning av fremtidige ferge - og hurtigbåttilbud i Nordland Vis (1) Vis Vis (1)
86/2017 Tildeling av hedersmerker Vis
87/2017 Søknad om bidrag - tv aksjon 2017 Vis (2) Vis
88/2017 Søknad om støttet til jubileumskonsert - Helgeland Kammerkor Vis (1) Vis