Formannskap
05.06.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 05.06.2018
Saksliste - Møte i Formannskap den 05.06.2018
Tillegg saksliste - Møte i Formannskap den 05.06.2018
Tillegg sakspapirer - Møte i Formannskap den 05.06.2018
Offentlig møteprotokoll - Møte i Formannskap den 05.06.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
33/2018 Årsberetning og regnskapsavslutning 2017 Vis (5) Vis
34/2018 Tertialrapport pr. 30.04.2018 Vis (1) Vis
35/2018 Fremdriftsplan for kommuneplanarbeidet for kommunestyreperioden 2016 - 2019 Vis (1) Vis
36/2018 Kommunale gebyrer 2018 - Herøy kommune Vis (2) Vis Vis (1)
37/2018 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Vis (1) Vis
38/2018 Opprettelse av fast kommunekomite` for TV - innsamlingsaksjon. Vis (2) Vis
39/2018 Søknad om pengestøtte fra kommunene - Oprerasjon dagsverk Vis (1) Vis
40/2018 Søknad om bidrag - TV - aksjon 2018 Vis (1) Vis
44/2018 Tilsetting av rådmann Vis Vis (3)