Formannskap
07.07.2017 kl. 00:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Saksliste - Møte i Formannskap den 07.07.2017
Saksliste - Møte i Formannskap den 07.07.2017
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 07.07.2017
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 07.07.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
65/2017 Søknad om ny lokalitet Seiskjæret i Herøy kommune Vis (37) Vis Vis (2)