Formannskap
10.04.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskap den 10.04.2018
Saksliste - Møte i Formannskap den 10.04.2018
Sakspapirer - Møte i Formannskap den 10.04.2018
Tillegg saksliste - Møte i Formannskap den 10.04.2018
Tillegg sakspapirer - Møte i Formannskap den 10.04.2018
Møteprotokoll - Møte i Formannskap den 10.04.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2018 Kommunale gebyrer 2018 - Herøy kommune Vis (1) Vis
22/2018 Innkjøpsreglement for Herøy kommune Vis
23/2018 Høring - endring i buss og båtruter Vis (11) Vis
24/2018 Kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltninga Vis (3) Vis Vis (1)
25/2018 Minsteareal for elg Vis (5) Vis
26/2018 HORVA – oppnevning av styre Vis (1) Vis Vis (1)
27/2018 Tilsetting av rådmann Vis